پمپ دیفیوژن
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
پمپ دیفیوژن

پمپ دیفیوژن با نرخ تخلیه lit/sec  570   

به همراه تله آب

با قطر 100 mm 

تاريخ توليد محصول : بهمن 1394
آخرين تاريخ بازديد : آذر 1398
تعداد بازديد از اين محصول : 526