توانمندی ها

 

1- ساخت قالب های سیلیکونی برای انواع نمونه های صنعتی با اشکال پیچیده، جهت تهیه مدل از بین رونده در عملیات ریخته گری دقیق

 

 

 

 

2- ذوب و آلیاژسازی به روش قوس الکتریکی تحت خلاء (VAR) با ظرفیت های زیر 500 گرم فولاد

 

         

 

3- ریخته گری تحت خلاء به روش Tilt Casting و Suction Casting

 

        

Suction Casting

 

Tilt Casting

 

4- عملیات حرارتی تحت خلاء (mbar ـ 5- ^ 10) در حضور گاز خنثی


 

5- ریخته گری دقیق تحت خلاء نمونه هایی با وزن کمتر از 300gr فولاد با طرفیت 200 قطعه در ماه در یک شیفت کاری

 

     

 

6- طراحی و ساخت محفظه های خلاء از جنس فولاد ضد زنگ